nafaka ve velayet davası

Nafaka Davası

Nafaka, geçimlik geçinmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Dört çeşit nafaka türü vardır.  Bunlar;

  • Tedbir Nafakası

Boşanma davası açılmadan önce ya da sonra 18 yaşını geçmemiş bireylerin geçimini sağlamak amaçlı verilen nafaka türüdür.

Medeni kanunun 169. Maddesinde yer alan, boşanma sonucunda eşlerin ve çocukların bakım, geçim ve korunmalarıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bir kanundur. Tedbir nafakasının süresi, boşanma davası başlangıcından, sonuçlanıncaya kadar olan süreyi kapsar. Tedbir nafakasının miktarı, hakimin verdiği karar ile belirlenir.

  • İştirak Nafakası

Velayetin kendisine verilmeyen tarafın, çocuğun giderlerine katkı sağlamak amaçlı hükmedilen nafaka türüdür. İştirak nafakası yine medeni kanun tarafından belirlenmiştir. Kanunda yer alan 182. Maddede bu nafakanın dayanağı yer almaktadır. İştirak nafakası, birey 18 yaşını doldurana kadar gerçekleşir ancak bireyin eğitim hayatı devam ediyorsa nafaka da devam eder. Bazı şartlar altında nafaka kesilebilir. Bu şartlar, nafaka ödeyen kişinin ölmesi, 18 yaşını dolduran bireyin evlenmesi ya da eğitim sürecini bitirmesi gibi sebepler halinde iştirak nafakası kaldırılabilir.

  • Yoksulluk Nafakası

Boşanma davası neticesinde yoksulluğa düşecek eş lehine verilen nafaka türüdür. Ayrıca nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı gibi şatların, medeni kanunun 175 ve devamı maddelerince yoksulluk nafakası ve şartları düzenlenmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, genel olarak yeme, barınma, sağlık, giyim ve eğitim gibi bireyin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamama sonucunda yoksulluk nafakasının verileceğini belirtmiştir. Burada belirtilen temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kişi için yoksulluk nafakası ödenmelidir.

  • Yardım Nafakası

Bu davanın evlilik ya da boşanma davasıyla ilgisi yoktur.  Yoksulluğa düşen kişinin, alt soy, üst soy ya da kardeşlerinden talep edeceği nafaka türüdür. Kardeşlerin birbirinden yardım isteyebilmesi için nafaka verecek kişinin refah içinde yaşaması gerekiyor. Bunun için çok zengin ya da üst düzey olmasının aksine kastedilen, temel ihtiyaçların karşılayabilecek durumda olması yeterli kılınıyor. Ayrıca nafaka verecek kardeş ile aynı anne veya babadan sadece birisinin ortak olması yeterlidir. Yardım Nafakası yalnızca belirlenen hısımlardan istenebilir. Haricinde amca, hala, dayı, teyze gibi kişilerden istenmesi söz konusu değildir.

Diğer Hizmetlerimiz